Barion Pixel

Knyvaj nl fna11A kiváló erdélyi író, Sütő András Anyám könnyű álmot ígér című művét ajánljuk olvasásra. A székely családból származó Sütő számos díjban részesült életének és munkásságának elismeréseként. Ebbe a jelentős életpályába illik bele a most ajánlott regénye is, amelyet a legújabb kori magyar irodalom legjelentősebb alkotásai között tartanak számon. A szülőföldön való boldogulás példájaként Sütő András olyan személyes feljegyzéseibe tekinthetünk bele, amelyek lehetővé teszik számunkra az adott korszak – az ötvenes és hatvanas évek – társadalmi, politikai és kulturális életének megismerését. Mindezt nemcsak helyi, de egyszerre európai vonatkozásban is. Ajánljuk e művét azért is, mert elolvasásával nemcsak az egész romániai magyar társadalmat és annak viszonyait ismerhetjük meg, hanem egyszerre gazdagodhatunk a leleményes népnyelv kincsestárából is, gazdagítva ezzel saját szókincsüket.