Barion Pixel

konyvajanlo 11Romsics Ignác Széchenyi-díjas magyar történész, az MTA rendes tagjának Bethlen István életpályájáról szóló könyvét jó szívvel ajánljuk olvasásra. A mű nagyban hozzájárul ahhoz, hogy tisztább képet kapjunk a magyar történelem viharos évtizedeinek körülményeiről, és átlássuk, hogy miként stabilizálta Bethlen a Trianonban gyalázatos módon megcsonkított Magyarország gazdasági és belpolitikai helyzetét tíz éves miniszterelnöksége alatt. Természetesen, mint minden modernkori politikusnak, neki is megosztó volt a személye. Politikai barátai kimagasló államférfinak tartották, és Széchenyihez hasonlították, míg ellenfelei egy ravasz erdélyi grófot láttak benne, aki csak a taktikázáshoz és a korrumpáláshoz ért. Mindezek figyelembevételével Bethlent és politikáját pozitív és negatív elfogultságtól mentesen, a maga összetettségében, erényeivel és hibáival együtt mutatja be és teszi mérlegre a szerző. Az azonban mindenképp bizonyosságot nyer, hogy Gróf Bethlen István a XX. századi magyar politika egyik legjelentősebb, s a konzervatív politikai gondolkodás egyik utolsó nagy alakja, akinek érdemei teljességgel elvitathatatlanok.