Barion Pixel

Alapítványunk céljai

A Fiatalok a Nemzetért Alapítványt hazaszeretet által vezérelt, lelkes fiatalok hozták létre. Szívügyünk történelmi, kulturális hagyományaink ápolása, őseink emlékének megőrzése, a tudományos és kulturális élet gazdagítása, az ezt szolgáló rendezvények szervezése, támogatása.
 
Hisszük, hogy a magyar nemzethez tartozásunk sorsközösséget jelent minden honfitársunkkal – küldetésünknek tekintjük, hogy tevékenységünk által ezt minél több fiatal tudatosan élje meg. A magyarság megmaradásáért, szellemi és anyagi fejlődéséért, jólétéért végzett munkában lehetőségeihez képest minél több honfitársunknak részt kell vennie.
 
Valljuk, hogy a jövőben bízó ifjúságnak ismernie és tisztelnie kell nemzete múltját: feladatunknak tartjuk, hogy nemzeti önazonosságunk megőrzése jegyében széles körben népszerűsítsük történelmünket, annak eseményeit és kiemelkedő szereplőit. Az ő példájukból erőt és bátorságot merítve fontosnak tartjuk azon hagyományaink és intézményeink megbecsülését, amelyek a magyarságnak évszázadokon keresztül lelki erőforrást jelentettek.
 
Lokálpatriótaként akarjuk, hogy a lehető legtágabb értelemben vett lakókörnyezetünk védelme hazafias tevékenységként növelje közösségünk életerejét, önazonosság-tudatát, szellemi egészségét, egyúttal ellensúlyozva a globalizáció káros kulturális és környezeti hatásait.
 
Tudjuk, hogy konzervatív eszméket vallani nem jelent sem bezárkózást, sem maradiságot, ahogyan azt egyesek lenézően állítják. A szükséges társadalmi és kulturális változások ugyanis nem összeegyeztethetetlenek a konzervativizmus jegyében tisztelt értékekkel.
 
Hirdetjük tehát, hogy nemzeti jelképeink, különösen a keresztény családmodell, a történelmi felekezetekben gyakorolt hitélet, az általuk a kultúra és az oktatás terén kifejtett tevékenység, a magyar népi művészet és néphagyományok, szellemi értékeinket tekintve pedig a hazaszeretet, az összmagyarságban gondolkodás, a nemzeti érdek egyéni érdek elé helyezése, kultúránk őrzése nemzetünk megmaradásának és reménybeli gyarapodásának feltételei.
 
Reméljük, hogy munkánkkal hozzájárulhatunk nemzetünk felemelkedéséhez: a nemzetépítő munkában nekünk, magyar fiataloknak küldetésünk és felelősségünk van.