Barion Pixel

Mindszenty-verseny: versenykiírás és versenyszabályzat

lead 800x600

Tiszteletreméltó Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek születésének 130. évfordulójához közeledve a Magyarországi Mindszenty Alapítvány és a Fiatalok a Nemzetért Alapítvány tanulmányi versenyt hirdet 9-12. évfolyamon tanuló, a Kárpát-medencében élő magyar középiskolásoknak.

A verseny célja: Fontosnak tartjuk, hogy a XXI. századi fiatalság elé olyan példaképeket állítsunk, akiknek a megismerése, követése pozitívan hat ennek a generációnak a személyiségfejlődésére. Mindszenty bíboros töretlen hite, elvei melletti következetes kitartása, hűsége, hazaszeretete, mások segítése mind olyan erények, amelyek példaként állhatnak a jövő nemzedék előtt.

Azok a fiatalok, akik beneveznek erre a versenyre és jobban elmélyülnek Mindszenty bíboros életútjában, felvérteződnek ezekkel az erényekkel. További célja a versenynek, hogy a versenyzők elmélyítsék a XX. századi magyar történelemmel kapcsolatos ismereteiket is.

A versenyünk meghirdetésével Mindszenty bíboros személyére szeretnénk irányítani minél több fiatal figyelmét. Érintőlegesen ugyan tanulnak róla a Nemzeti Alaptanterv keretein belül is, de úgy gondoljuk, hogy személye megérdemelné, hogy mélyrehatóbban ismerjék meg a diákok. A versenyünk figyelemfelhívó hatása azt is eredményezheti, hogy nemcsak a versenyben részt vevők, hanem más diákok figyelmét is felkeltheti a bíboros úr személye, élete és ez minél alaposabb megismerésére sarkallhatja őket. 

A jelentkezés és a részvétel feltételei: A versenyre valamennyi 4, 6 vagy 8 osztályos Kárpát-medencei középiskola 9-12. osztályos nappali tagozatos tanulója jelentkezhet egy esszé megírásával és beküldésével. 

Az első fordulóban a versenyre nevezni kívánó diákoknak egy minimum 20.000, maximum 30.000 karakter hosszú (szóközökkel) esszét kell megírniuk, amelynek címe: „Mindszenty József mint példakép”. A felkészüléshez javasolt irodalmat a Gyakran Ismételt Kérdések c. dokumentum tartalmazza.

A Versenybizottság pontozza a beérkezett esszéket, kiemelt figyelmet fordítva azok egyediségére, arra, hogy milyen mértékben tartalmazzák a szerző saját gondolatait.

Az első forduló részletes leírása a www.fiatalokanemzetert.hu/mindszentyverseny oldalon, a Gyakran Ismételt kérdések szakaszban olvasható.

A második, döntő fordulóban az a 10 tanuló vehet részt, akiket a versenybizottság az első forduló eredménye alapján a döntőre behív. Itt a háromtagú zsűri előtt szóban kell bemutatniuk Mindszenty bíboros élete kapcsán a tudásukat, ezúttal is kiemelten értékeljük majd az egyéni gondolatokat.  

A versenyen való részvétel kizáró okai: Amennyiben a tanuló megfelel a jelentkezés és a részvétel feltételeinek, a versenyen való részvételének kizáró oka nincsen.

A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasználandó irodalom: az első fordulónál javasolt irodalmon kívül javasoljuk a Mindszenty Alapítvány kiadványainak és a honlapján szereplő szövegek minél szélesebb körű megismerését: 

www.mindszentyalapitvany.hu/alapitvany/kiadvanyok

http://www.mindszentyalapitvany.hu/isten-szolgaja

http://www.mindszentyalapitvany.hu/mindszenty-jozsef

http://www.mindszentyalapitvany.hu/alapitvany/alapitonk/szovegtar

A nevezés módja, határideje: Az első fordulóra a tanulók az esszé beküldésével jelentkezhetnek, amelynek határideje 2022. február 28. Az esszéket elektronikus, gépelt formában kell eljuttatni az info@fiatalokanemzetert.hu e-mail címre. 

Az esszéhez kérjük az alábbi adatok mellékelését:

  • A szerző neve
  • Életkora
  • Oktatási intézménye
  • Tanulmányi évfolyama
  • E-mail címe, telefonszáma
  • Felkészítő tanár neve
  • Felkészítő tanár e-mail címe, telefonszáma

Minden beérkező esszére visszaigazolást küldünk.

Nevezési díj: nincs

A továbbjutottak értesítésének módja az első fordulóból: E-mailben, szükség esetén telefonon

Az eredmények közzétételének módja: Az első forduló eredményeit 2022. március 31-ig hozzuk nyilvánosságra honlapunkon illetve Facebook-oldalunkon. A döntő eredményét annak helyszínén hirdetjük ki, az eredményt web- és Facebook-oldalunkon is közzétesszük.

A döntő várható időpontja: 2022. április 22. (péntek)

Díjazás: 1. helyezett: 70.000 Ft értékű tablet és 30.000 Ft értékű könyvutalvány és könyvjutalom

2. helyezett: 50.000 Ft értékű tablet és 10.000 Ft értékű könyvutalvány és könyvjutalom

3. helyezett: 40.000 Ft értékű könyvutalvány és könyvjutalom

A 4-10. helyezettek részére könyvjutalom és könyvutalvány, versenyzőnként összesen 10.000 Ft értékben.

Minden nevező emléklapot kap.

A szervezők elérhetősége: e-mail címe: info@fiatalokanemzetert.hu., telefon: +36203682358 

Gyűjtőoldal a versennyel kapcsolatos összes információval: www.fiatalokanemzetert.hu/mindszentyverseny

Adatkezelési tájékoztató: A nevezőknek az esszé beküldésével egyidejűleg hozzá kell járulniuk a versennyel kapcsolatosan megadott személyes adataik kezeléséhez. Kérjük, a nevezéshez kapcsolódó e-mailbe írják bele: „Az adatkezelési tájékoztató tartalmát megismertem. Hozzájárulok, hogy a versennyel összefüggésben megadott személyes adataimat a tájékoztató alapján kezeljék.”

Budapest, 2021. november 22.

MEGOSZTÁS

Projektjeink

Előadásaink

Karitatív tevékenységünk

Pályázataink, versenyeink

Ajánlók

Közösségépítés

Baráti Kör

Összefoglaló a munkánkról