Barion Pixel

Madách-verseny: gyakran ismételt kérdések

gyikmad
Társadalmi és erkölcsi dilemmák Az ember tragédiájában – Tanulmányi verseny Madách Imre születésének 200. évfordulójára a Kárpát-medencében élő magyar középiskolásoknak

Gyakran Ismételt Kérdések az 1. fordulóval kapcsolatban

Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából a Fiatalok a Nemzetért Alapítvány tanulmányi versenyt hirdet 9-12. évfolyamon tanuló, a Kárpát-medencében élő magyar középiskolásoknak.

1. Kik vehetnek részt a versenyen?

A versenyszabályzatban leírtaknak megfelelően a versenyre valamennyi 4, 6 vagy 8 osztályos Kárpát-medencei középiskola 9-12. osztályos nappali tagozatos tanulója jelentkezhet.

2. Mit várunk az első fordulóban?

Az első fordulóban megírandó esszénél 3 témakör közül lehet egyet választani. A három témakör különböző, ugyanakkor abból a szempontból mégis hasonló, hogy a műben felmerülő morális kérdéseket, az emberek viselkedését, az őket ért dilemákra adandó válaszokat kell elemezni. Mindezt úgy, hogy a nevező a saját személyiségét, gondolatait minél jobban belevigye a dolgozatba. Kiemelten fontos tehát, hogy az esszében megnyilvánuljon a pályázó egyéni véleménye.

3. Hogyan lehet nevezni a versenyre?

Az első fordulóra a tanulók az esszé beküldésével jelentkezhetnek, amelynek határideje 2023. február 28. Az esszéket elektronikus, gépelt formában kell eljuttatni az info@fiatalokanemzetert.hu e-mail címre.

Az esszéhez kérjük az alábbi adatok mellékelését:

– A szerző neve

– Életkora

– Oktatási intézménye

– Tanulmányi évfolyama

– E-mail címe, telefonszáma

– Felkészítő tanár neve

– Felkészítő tanár e-mail címe, telefonszáma

4. Miként kell beküldeni az esszét?

Az esszéket elektronikus, gépelt formában, a megadott formai kritériumnak megfelelően kell eljuttatni az info@fiatalokanemzetert.hu e-mail címre. Minden beérkező esszére visszaigazolást küldünk.

5. Mi az esszé beküldésének határideje?

Az e-mailben beküldött esszé beérkezésének határideje 2023. február 28. 23:59. 

6. Milyen formai követelményeknek kell megfelelnie az esszének?

Az első fordulóban a versenyre nevezni kívánó diákoknak egy minimum 15.000, maximum 20.000 karakter hosszú (szóközökkel) esszét kell megírniuk, amelynek címe a 3 esszétéma valamelyikének a címe. 

A pályamű törzsszövege 12-es betűméretű, Times New Roman betűtípusú álló betűket alkalmaz, a bekezdések között (előtte is és utána is) 6pt térközt, valamint a sorok között 1,5-es sortávolságot követ, továbbá sorkizárt elrendezésű, normál (2,5 cm minden oldalon) margóval rendelkezik álló laptájolás mellett. A pályaműben az esetleges kiemelés dőlt betűvel történhet.

7. Miként kell feltüntetni a forrásokat?

A pályaművek elkészítése, a felkészülés és a kutatás során természetesen lehetséges tankönyvek, szakmai folyóiratok, valamint egyéb internetes források használata – azzal a kitétellel, hogy az internetes forrásoknak a szervező számára elérhetőnek kell lenni (vagy a megtekintést a szerzőnek szükséges biztosítani a szervező részére).

A pályaműhöz forrásjegyzék készítése szükséges, amelyben az egyes források 9-es betűmérettel, Times New Roman betűtípussal, sorkizárt formában jelennek meg.

Szó szerinti hivatkozás esetében az oldalszám feltüntetése kötelező. Az irodalomjegyzékben csak olyan tételek szerepelhetnek, amelyekre a szövegben hivatkozás történik, és fordítva, minden hivatkozott forrást fel kell tüntetni az irodalomjegyzékben. Az irodalomjegyzékben szereplő tételeket alfabetikus sorrendben kérjük. Internetes hivatkozások esetén a letöltés idejét is kérjük feltüntetni.

8. Mikor és miként fognak értesíteni az első forduló eredményéről?

A 2023. február 28. éjfélig beérkezett esszéket a versenybizottság tagjai értékelik, amelynek eredményét e-mailben fogjuk eljuttatni mindenkinek 2023. március 31-ig. Az első forduló eredménye alapján választjuk ki a 10 legjobban teljesítő diákot, akik a szóbeli döntőn részt vehetnek.

A szervezők elérhetősége: 

e-mail címe: info@fiatalokanemzetert.hu

telefon: +36203682358 

Gyűjtőoldal a versennyel kapcsolatos összes információval: https://fiatalokanemzetert.hu/madachverseny

Budapest, 2022. szeptember 5.

A verseny létrejöttét támogatták:

MEGOSZTÁS

Projektjeink

Előadásaink

Karitatív tevékenységünk

Pályázataink, versenyeink

Ajánlók

Közösségépítés

Baráti Kör

Összefoglaló a munkánkról