Barion Pixel

Esterházy-verseny: Gyakran Ismételt Kérdések

Esterházy János mint példakép – Tanulmányi Verseny a Kárpát-medencében élő magyar középiskolásoknak

Gyakran Ismételt Kérdések az 1. fordulóval kapcsolatban

A Charta XXI Egyesület, az Esterházy Akadémia és a Fiatalok a Nemzetért Alapítvány közösen hirdeti meg az „Esterházy János mint példakép” című tanulmányi versenyünket, hogy ezzel is minél több ember figyelmét irányítsuk a felvidéki mártír politikusra, példaértékű felelősségtudatára, hazaszeretetére és börtönéveiben megélt törhetetlenségére.

1. Kik vehetnek részt a versenyen?

A versenyszabályzatban leírtaknak megfelelően a versenyre valamennyi 14 év feletti Kárpát-medencei középiskola tanulója jelentkezhet.

2. Mit várunk az első fordulóban?

Az első fordulóban megírandó esszénél arra vagyunk kíváncsiak, hogy a pályázó miben látja Esterházy János legnagyobb értékeit, milyen példaértékű eseményeket emelne ki az életútjából, politikai tevékenységének melyik részét tartja a legjelentősebbnek. Mindezeket pedig a saját véleménye alapján, a személyiségéhez igazodva kérjük kifejteni. Kiemelten fontos tehát, hogy az esszében megnyilvánuljon a pályázó egyedi véleménye.

3. Hogyan lehet nevezni a versenyre?

Az első fordulóra a tanulók az esszé beküldésével jelentkezhetnek, amelynek határideje 2024. február 28. Az esszéket elektronikus, gépelt formában kell eljuttatni az info@fiatalokanemzetert.hu e-mail címre.

Az esszéhez kérjük az alábbi adatok mellékelését:

– A szerző neve

– Életkora

– Oktatási intézménye

– Tanulmányi évfolyama

– E-mail címe, telefonszáma

– Felkészítő tanár neve

– Felkészítő tanár e-mail címe, telefonszáma

4. Miként kell beküldeni az esszét?

Az esszéket elektronikus, gépelt formában, a megadott formai kritériumnak megfelelően kell eljuttatni az info@fiatalokanemzetert.hu e-mail címre. Minden beérkező esszére visszaigazolást küldünk.

5. Mi az esszé beküldésének határideje?

Az e-mailben beküldött esszé beérkezésének határideje 2024. február 28. 23:59. 

6. Milyen műveket érdemes használni az első fordulóban kért esszé megírásához?

Az esszé megírásánál kiemelten fontos a saját vélemény megfogalmazása, de természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy mindennek kialakításához, a szakszerű felkészüléshez szükség van az Esterházy János életével kapcsolatos művek alapos megismerésére. Ezért elsősorban az alábbi műveket ajánljuk a pályázók figyelmébe:

Molnár Imre: ISTEN SZOLGÁJA – Esterházy János emlékkönyv III. (megtekintés)

Triptichon avagy Esterházy János szárnyasoltára címmel készített három részes történelmi dokumentumfilm-sorozat (megtekintés)

Felvidéki Magyarok: Esterházy János – A felvidéki magyarok szenvedő mártírja (megtekintés)

7. Milyen formai követelményeknek kell megfelelnie az esszének?

Az első fordulóban a versenyre nevezni kívánó diákoknak egy minimum 15.000, maximum 20.000 karakter hosszú (szóközökkel) esszét kell megírniuk, amelynek címe: „Esterházy János mint példakép”. 

A pályamű törzsszövege 12-es betűméretű, Times New Roman betűtípusú álló betűket alkalmaz, a bekezdések között (előtte is és utána is) 6pt térközt, valamint a sorok között 1,5-es sortávolságot követ, továbbá sorkizárt elrendezésű, normál (2,5 cm minden oldalon) margóval rendelkezik álló laptájolás mellett. A pályaműben az esetleges kiemelés dőlt betűvel történhet.

8. Miként kell feltüntetni a forrásokat?

A pályaművek elkészítése, a felkészülés és a kutatás során a felsorolt irodalmi műveken túl természetesen lehetséges tankönyvek, szakmai folyóiratok, valamint egyéb internetes források használata – azzal a kitétellel, hogy az internetes forrásoknak a szervező számára elérhetőnek kell lenni (vagy a megtekintést a szerzőnek szükséges biztosítani a szervező részére).

A pályaműhöz forrásjegyzék készítése szükséges, amelyben az egyes források 9-es betűmérettel, Times New Roman betűtípussal, sorkizárt formában jelennek meg.

Szó szerinti hivatkozás esetében az oldalszám feltüntetése kötelező. Az irodalomjegyzékben csak olyan tételek szerepelhetnek, amelyekre a szövegben hivatkozás történik, és fordítva, minden hivatkozott forrást fel kell tüntetni az irodalomjegyzékben. Az irodalomjegyzékben szereplő tételeket alfabetikus sorrendben kérjük. Internetes hivatkozások esetén a letöltés idejét is kérjük feltüntetni.

9. Mikor és miként fognak értesíteni az első forduló eredményéről?

A 2024. február 28. éjfélig beérkezett esszéket a versenybizottság tagjai értékelik, amelynek eredményét e-mailben fogjuk eljuttatni mindenkinek 2024. március 31-ig. Az első forduló eredménye alapján választjuk ki a 10 legjobban teljesítő diákot, akik a szóbeli döntőn részt vehetnek.

A szervezők elérhetősége: 

e-mail címe: info@fiatalokanemzetert.hu

telefon: +36205709244 

Gyűjtőoldal a versennyel kapcsolatos összes információval: www.fiatalokanemzetert.hu/esterhazyverseny

Budapest, 2023. szeptember 14.

MEGOSZTÁS

Projektjeink

Előadásaink

Karitatív tevékenységünk

Pályázataink, versenyeink

Ajánlók

Közösségépítés

Baráti Kör

Összefoglaló a munkánkról