Barion Pixel

Orwell: 1984

1984

1984George Orwell 1948-ban írta méltán híres könyvét, amely címét az évszám utolsó két jegyének megcserélése által kapta. Nemcsak elgondolkodtató tartalma, jövőképe miatt ajánljuk, hanem azért is, mert egy alapmű, amelyre számtalan alkalommal hivatkoznak, sokszor olyan fogalmakat használnak a közbeszédben, ami innen eredeztethető.

Nyírő József: Isten igájában

konyvajanlo 43

konyvajanlo 43Az erdélyi író egyik legkiválóbb regényét tarthatjuk önéletrajzi ihletésűnek is, hiszen az ő személyes sorsához hasonlóan egy papnak készülő, lelki vívódásokkal teli, a mindennapi élet nehézségeivel szoros viszonyt ápoló, majd végül a reverendától megváló és a szerelemben boldogságot lelt személy életútját ismerhetjük meg. Ugyanakkor nemcsak a hit nehéz kérdései, az életét egy szolgálatnak felfogó ember gyötrelmes kihívásait ismerjük meg, hanem az erdélyi magyarság hányatott sorsába is bepillantást nyerhetünk az 1910-es évtized második felében és 20-as években.

Douglas Murray: A tömegek tébolya

konyvajanlo 42

Hasznos és érdekfeszítő olvasmány Douglas Murray könyve mindazok számára, akik érteni akarják a napjainkban Nyugat-Európában és az USA-ban lejátszódó, az író által modernkori liberalizmusnak nevezett folyamatokat. Murray számos konkrét példán keresztül mutatja be ennek az ideológiának a terjedését, egyre több helyen megjelenő dominanciáját, amely már régen nem a kisebbségi csoportok megvédését jelenti, hanem ezen csoportok […]

Négyesi Lajos, Torma Béla Gyula, Veszprémy László: Az elfeledett diadal

konyvajanlo 41

Bár egyre jobban bekerül a köztudatba, még mindig azon történelmi események közé tartozik a Pozsonyi csata, amelyről jelentőségéhez képest keveset tudunk. Sőt, bizonyos esetekben a jó szándék által vezérelve, de pontatlan, a valósággal nem egyező tényeket is az eseményhez kötnek. A köztudatba való beemelés és a 907-es csatával kapcsolatos lehető legpontosabb tudás átadása miatt ajánljuk […]

Böjte Csaba füveskönyve

konyvajanlo 40

Böjte Csabát talán senkinek nem kell bemutatni, az elmúlt évtizedekben végzett munkája és szerény, de annál fontosabb megnyilvánulásai alapján méltán ismert ő. A teljes élete: árva gyermekekért végzett odaadó tevékenysége, derűs személyisége, pozitív világszemlélete és életigenlő gondolatai mindannyiunk számára iránymutatóak lehetnek. A most ajánlott könyv a vele való beszélgetések alapján íródott, az ő elmélkedéseit tartalmazza […]

Jordan B. Peterson – 12 szabály az élethez

konyvajanlo 39

Napjaink egyik legismertebb pszichológusa Jordan B. Peterson, aki népszerűségét jórészt mondanivalójának és stílusának, egyediségének köszönheti. Sokszor provokatívnak tűnő megfogalmazásai mögött ugyanakkor hiteles és mély szakmai tudás áll, olyan fontos kérdésekben, amely támpontul tudnak szolgálni mind az emberek egyéni életére, mind pedig a társadalom egészére. Második, általunk ajánlott könyvében 12 egyszerű szabályt ajánl az emberek figyelmébe, […]

Zeidler Miklós (szerk.) – A magyar békeküldöttség naplója

konyvajanlo 38

Negyedóra – a feljegyzések szerint ennyi ideig tartott, amíg Benárd Ágost, magyar királyi munkaügyi és népjóléti miniszter, valamint Drasche-Lázár Alfréd, rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter aláírták a Nagy-Trianon palota Cotelle termében Magyarország nevében az I. világháborút lezáró békeszerződést. Az ehhez a – magyar békeküldöttség hivatalos naplóját vezető Wettstein János követségi tanácsos szavaival – „szomorú szertartás”-hoz […]

II. Rákóczi Ferenc emlékiratai

konyvajanlo 36

A magyar történelem egyik legkiemelkedőbb és legnagyobb hatású alakjának művét, a szabadságharcos II. Rákóczi Ferenc emlékiratait ajánljuk. Az általa vezetett szabadságharc leverését követően vetette papírra a nemzeti függetlenségért, a magyar szabadságért és szuverenitásért vívott harc eseményeit egyfajta vallomásszerű emlékezésként. A politika iránt érdeklődő olvasók számára alapműnek számít, mert olyan gondolatok és szempontok jelennek meg a […]

Tamási Áron – Szülőföldem

konyvajanlo 35

Tamási Áron 1939-ben megjelent Szülőföldem című művét ajánljuk most, amelyet az utolsó békeévben írt a Kossuth-díjas székely írófejedelem. Olyan társadalmat is bemutató visszatekintésről olvashatunk, amely egyszerre személyes és nemzeti sorsértelmezés is. Ugyanakkor rávilágít arra is, hogyan szorul háttérbe, kisebbsége a magyarság a saját szülőföldjén, miként válik üldözötté a magyar nyelv magyar földön. A Tamásitól jól […]

Kós Károly – Az országépítő

konyvajanlo 34

Könyvajánlónk során Kós Károly Az országépítő című művét ajánljuk figyelmetekbe. Kós Károly, erdélyi író és építész, az erdélyi magyarság szószólójának 1934-ben megjelent könyve Szent István király uralkodásának főbb állomásait kíséri végig, kerek élettörténetet bemutatva. Műve sikerét igazolja az is, hogy 1938-ban Baumgarten-díjban részesült érte. Kós prózájában megjeleníti a székely népballadák stílusvilágát, és felidézi a pogányságból […]