Romsics Ignác - Bethlen István

konyvajanlo 11Romsics Ignác Széchenyi-díjas magyar történész, az MTA rendes tagjának Bethlen István életpályájáról szóló könyvét jó szívvel ajánljuk olvasásra. A mű nagyban hozzájárul ahhoz, hogy tisztább képet kapjunk a magyar történelem viharos évtizedeinek körülményeiről, és átlássuk, hogy miként stabilizálta Bethlen a Trianonban gyalázatos módon megcsonkított Magyarország gazdasági és belpolitikai helyzetét tíz éves miniszterelnöksége alatt. Természetesen, mint minden modernkori politikusnak, neki is megosztó volt a személye. Politikai barátai kimagasló államférfinak tartották, és Széchenyihez hasonlították, míg ellenfelei egy ravasz erdélyi grófot láttak benne, aki csak a taktikázáshoz és a korrumpáláshoz ért. Mindezek figyelembevételével Bethlent és politikáját pozitív és negatív elfogultságtól mentesen, a maga összetettségében, erényeivel és hibáival együtt mutatja be és teszi mérlegre a szerző. Az azonban mindenképp bizonyosságot nyer, hogy Gróf Bethlen István a XX. századi magyar politika egyik legjelentősebb, s a konzervatív politikai gondolkodás egyik utolsó nagy alakja, akinek érdemei teljességgel elvitathatatlanok.

 

Gyurgyák János - Európa alkonya?

konyvajanlo 12Ezúttal Gyurgyák János Európa alkonya? című művét ajánljuk figyelmetekbe. Mivel hazánk az európai integráció tagja, fontos, hogy tisztában legyünk az Uniót körüllengő kérdésekkel, az azokból fakadó problémákkal. A szerző ötéves kutatási munkája során felgyülemlő tudásanyagra alapozza művét, olyan kérdéseket boncolgatva, minthogy vannak-e Európának közös gyökerei, értékei, vagy épp lehet-e föderációt alkotni közös európai identitás nélkül? Feltárja a különbséget a választási kampányokban is fajsúlyosan megjelenő nemzetek Európája vs. európai konföderáció és föderáció gondolatai között. Ezek a kérdések csak látszólag széttartóak, összetartja őket a két fő dilemma, ami a szerzőt leginkább izgatta: mit jelent Európa, s merre tart kontintensünk? A könyv segítségével hamar rádöbbenünk, hogy az ilyen összetett problémákra nem egyszerű válaszokat adni.

 

Ablonczy Balázs - Trianon-legendák

konyvajanlo 10Ezúttal Ablonczy Balázs Trianon-legendák című kötetére hívjuk fel a figyelmeteket. A szerző történelem-francia szakos, nemzetközileg is elismert, számos egyetemen megfordult kutató és oktató. A Trianonról szóló történeti diskurzus napjainkban is több elméletben él tovább, és ezek között olyan meseszerű elbeszélések is születtek, melyek túlélték az elmúlt közel száz évet és még ma is befolyásolják vagy meghatározzák a társadalom egy részének történelmi tudatát. Olyan legendák is tovább élnek, melyeket sem bizonyítani, sem megcáfolni nem lehet, gyakran nehezen megfoghatók, szájhagyományként éltek, emlékiratok vagy újságok hasábjain bukkantak fel, de tulajdonképpen igazak is lehetnének. Mindezek feltárására és elemzésére törekszik a lehető legjobb objektivitással a szerző. Trianon a XX. századi történelmünk egyik legtragikusabb és legtraumatikusabb eseménye, amely mély nyomokat hagyott a magyar néplélekben. A politika sem tudott "szabadulni" tőle, ezért is fontos hogy megértsük, tisztán lássuk a száz éve aláírt békeszerződés körülményeit és máig tartó negatív hatásait.

 

Timothy D. Snyder - A zsarnokságról

konyvajanlo 9Most Timothy D. Snyder amerikai szerző, Közép- és Kelet-Európával foglalkozó történész 2017-ben megjelent könyvére, A zsarnokságról című kötetre hívjuk fel a figyelmeteket. Az író rávilágít: Európa huszadik századi történelme tökéletesen megmutatja nekünk, hogy társadalmak összeroppanhatnak, demokráciák összeomolhatnak, az erkölcsi tartás megtörhet, és hogy egyszerű emberek hirtelen korábban elképzelhetetlen helyzetben találhatják magukat. Ez cseppet sem változott történelmünk során, a jelenben ráismerhetünk a múltra, és ebből a felismerésből tanulságokat vonhatunk le: mi ma semmivel nem vagyunk bölcsebbek azoknál a huszadik századi európaiaknál, akik saját szemükkel látták, hogy a demokráciájuk hogyan engedi át a helyét a totalitarizmusnak. Nekünk azonban van egy hatalmas előnyünk: az ő tapasztalataikból tanulva állhatunk ellen a zsarnokságnak, amikor úgy tűnik, a mi rendszerünket éri ilyen fenyegetés.  A mű öntudatra ébredésre, önmagunk megbecsülésére és vállalására biztat bennünket, segít felnyitni a szemünket a mai világ ellentmondásaira, amit valószínűleg látunk is, mégis gyakran közömbösen és beletörődően, időnként morogva, de tűrjük. Ezzel a szemlélettel kell felhagyni és szembeszállni a terjedő zsarnoksággal, amikor elérkezik erre a megfelelő pillanat.

 

Margaret Atwood - A szolgálólány meséje

konyvajanlo 8Ezúttal Margaret Atwood kanadai író, költő és irodalomkritikus 1985-ben megjelent A szolgálólány meséje című alkotását ajánljuk figyelmetekbe, amely nemrégiben robbant be ismételten a köztudatba. A könyv kíméletlenül rávilágít arra, hogy a modern világ kihívásaira sem jelent megoldást a szélsőséges gondolkodás és az azon alapuló meggondolatlan cselekedetek. Megmutatja számunkra, hogy a személyi szabadság korlátozása mennyire tönkre tudja tenni az emberek magatartását. Ezek olyan cselekedetekre kényszerítik az embereket a túlélés érdekében, amelyekre egyébként legrosszabb álmukban sem lennének képesek. A szolgálólány meséje kicsit olyan, mintha a háborús sérelmeket a modern világba helyezték volna; szétszakított családok, emberi méltóságukban összetiport emberek, embercsoportok diszkriminálása, elnyomása. Egyben viszont tükör is a társadalom felé, amely megmutatja, hogy a modern, jóléti államok is képesek autoriter rendszerré változni, amely semmibe nézi az emberi méltóságot, és arra ösztönöz, hogy szembeszálljunk ezzel a lappangó elnyomással, amely lassan, de egyre inkább visszafordíthatatlanul ragadja el szabadságunkat.

 

Kapcsolat

  • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kövess minket!